Certifikáty
Osvedčenie slovenskej
energetickej agentúry
Osvedčenie slovenskej komory
stavebných inžinierov
Osvedčenie slovenskej energetickej agentúry
Energetický audítor zapísaný v "Zozname energetických audítorov" Ministerstva hospodárstva SR pod č. rozhodnutia 2567/2009-3400.
Dátum zápisu 22/6/2009.
Osvedčenie slovenskej komory stavebných inžinierov

 

Osvedčenie slovenskej
inovačnej a energetickej agentúry
Osvedčenie slovenskej komory
stavebných inžinierov
Osvedčenie slovenskej energetickej agentúry
OSVEDČENIE na kontrolu kotlov a vykurovacích sústav a klimatizačných systémov.
Osvedčenie slovenskej komory stavebných inžinierov