Naše služby
  • energetická certifikácia budov (pre kolaudáciu budov, prenájom, pri rekonštrukcii)
  • projektové energetické hodnotenie, tepelnotechnické posudky
  • posúdenie tepelných mostov
  • vypracovanie tepelnotechnického posudku na zatepľovanie bytovej alebo administratívnej budovy
  • inžinierska činnosť – projektové práce pre inžinierske siete – vodovod, kanalizácia, plynovod
  • vypracovanie energetického auditu
  • stavebný dozor – inžinierske stavby (potrubné, energetické a iné líniové stavby)
  • kontrola kotlov, vykurovacích sústav
  • energetické služby