tepelnotechnické posudky na dotáciu zo ŠFRB
BD Ba – Herlianska 28-36
BD Ba – Herlianska 28-36
BD Ba - Povraznícka 13
BD Ba -  Povraznícka 13
BD Galanta – SNP 1003
BD Galanta – SNP 1003
BD Sereď – Železničná 1123
BD Sereď – Železničná 1123
BD Senica – Paláriková 292
BD Senica – Paláriková 292
BD Ba – Líščie údolie 63 – 71
BD Ba – Líščie údolie 63 – 71
BD Ba – Kvetná 8 – 10
BD Ba – Kvetná 8 – 10
BD Ba – Nezábudková 22-24
BD Ba – Nezábudková 22-24
BD Sereď – Garbiarska 52-57
BD Sereď  – Garbiarska 52-57
BD Ba – Bodrocká 24 – 30
BD Ba – Bodrocká 24 – 30
BD Šaľa – Pázmaňa 59
BD Šaľa – Pázmaňa 59
BD Ba - Rajecká 6 – 10
BD Ba  - Rajecká 6 – 10
 1