Bytové domy
Bytový dom, Žilina
Bytový dom, Žilina
Blok C Žilina
Blok C Žilina
BD Velky Meder
BD Velky Meder
Nadstavba obytných časti Namestovo
Nadstavba obytných časti Namestovo
bytovy dom Kutlíková
bytovy dom Kutlíková
Nadstavba nad bytovy dom v Ba-Vrakuňa
Nadstavba nad bytovy dom v Ba-Vrakuňa
BD Myjava
BD Myjava
BD Trnava 2
BD Trnava 2
BD Trnava 564
BD Trnava 564
BD Trnava
BD Trnava
Polyfunk.objekt Ba
Polyfunk.objekt Ba
BD Trnava 54
BD Trnava 54
 1