Referencie
RD Holice
RD Holice
Bytový dom, Žilina
Bytový dom, Žilina
Administratívny objekt a pohotovostné bývanie Bratislava
Administratívny objekt a pohotovostné bývanie Bratislava
Aula Ekonomickej univerzity
Aula Ekonomickej univerzity
Hotel, Veľký Meder
Hotel, Veľký Meder
Centrum voľneho casu Dunaj.Streda
Centrum voľneho casu Dunaj.Streda
Coop Jednota, Rusovce
Coop Jednota, Rusovce
Požiarna zbrojnica, Šamorín
Požiarna zbrojnica, Šamorín
Garáž IZO
Garáž IZO
Probugas, a.s.
Probugas, a.s.
Projektové práce ZTI na Lidl BA Saratovská
Projektové práce ZTI  na Lidl BA Saratovská
BD Ba – Herlianska 28-36
BD Ba – Herlianska 28-36